Viltspårprov

När man som hundförare gör ett viltspårprov med sin hund går det ut på att se hur bra ens hund kan söka ett skadat eller dött djur. Detta prov finns tillgängligt hos all SKK:s jakthundsklubbar.

Viltspårprov är en spännande tävling

Ett viltspårprov kan göras i en av två klasser, anlagsklass och öppenklass. viltspårprovSkillnaden på dessa klasser är hur lång tid innan provet spåret lagts ut. Början och start av spåret märks ut för domare och hundförare, utöver det finns inga markörer mellan start och slut. Under provet ska hunden hållas på en minst tio meter lång spårlina.

Spåret läggs ut på en sexhundra meter sträcka med hjälp av att på olika sätt lämna ett spår av två deciliter blod, utöver blodet dras även en hjortskank över spåret. Även om blodet kommer med mellanrum är dras skanken konstant genom hela spåret. När provet för anslagsklassen görs läggs spåret ut två till fem timmar innan start, man räknar tiden från det att blodet börjat läggas ut. Viltspårprov för öppenklassen ska det istället gå tolv till tjugofyra timmar. Mängden blod är samma för båda klasserna, även sträckan på provet är det samma.

Spåret ska gå över olika terräng och ska inte gå i en rak sträcka eller följa stigar. Där ska vara kraftiga svängar i spåret, oregelbunden längd på uppehållet mellan blodspåret, spåret ska gå över hinder och genom diken med mera. Mot slutet av spåret kommer en skottprovning.

Hunden bedöms på sin spårningsförmåga, skottprövning, hur självständigt den söker och hur fort det går. Ofta görs ett viltspårprov som ett “prov” då tävlar man endast mot sig själv, men det finns även mästerskap att delta i både lokala och riksmästerskaps i viltspårprov finns tillgängliga genom SKK.

De flesta raser tävlar mot varandra, men där finns en ras som har två specifika test endast för deras ras. Dessa är den Svenska Schweisshundklubben som tillhandahåller elitspårprov för schweisshundar och praktiskt eftersöksprov.